مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- 2016
articale

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ایندکس

وضعیت

ژورنال

نویسنده

عنوان

ردیف

pubmed

published

international journal of  community based  nursing and midwifery

Ali Taghipour, Narjes Sadat Borghei, Robab Latifnejad Roudsari, Afsaneh Keramat, Hadi Jabbari Nooghabi

Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant Women

۱

pubmed

published

us national library of medicine national istitutes of health

narjes sadat borghei-taghipor-robab latifnejad rodsari-afsanh keramat-hadi jabbari nighabin

Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant Women

۲

scopus

published

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

دکتر نرجس سادات برقعی-دکتر علی تقی پور-دکتر ربابه لطیف نژاد رودسری

دغدغه سلامت جنین:تبیین تجارب مادران  از نگرانی های دوران بارداری

۳

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.13054.27788.fa.html
برگشت به اصل مطلب