پیام خود را بنویسید

طرح های پژوهشی مرکز : طرح های پژوهشی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 |  

طرح ها از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۳

مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی آموزش رفتار جنسی بر عملکرد جنسی خانم های باردار در سه ماهه دوم و سوم در سال ۱۳۹۲ ۱۸/۹/۹۳ پایان یافته
شهریور ۱۴۰۰
فاطمه سیفی-
نرجس سادات برقعی
۲ مقایسه شیوع استقرار[۱] استرپتوکوک گروه B در  واژن و رکتوم زنان با زایمان ترم و زودرس، گرگان ۱۳۹۳ ۲۳/۶/۹۳ پایان یافته
۲۹-۳-۹۷
دکتر بنی عقیل، آسیه السادات–  دکتر نعیمی طبیعی، اسماعیل
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۴

مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی تاثیر مشاوره بر نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری ،اصفهان ،۱۳۹۴ ۳۰-۴-۹۴ پایان یافته
۱۷-۷-۹۵
دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم اشرف زارعی ابوالخیر
۲ بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بررضایت زناشویی مادران شیرده نخست زا ،۱۳۹۴ ۳۰-۴-۹۴ پایان یافته
۲۷-۶-۹۵

دکتر آسیه سادات بنی عقیل  و خانم فاطمه عابدی فیروزجانی
۳ بررسی همراهی پلی مورفیسم rs ۷۲۰۸۵۰۵در ژن ska۲ و زایمان زود رس و زایمان ترم مراجعه کننده به مراکز آموزشی –درمانی شهر تهران در سال ۹۴ ۱۷-۶-۹۴ پایان یافته
۵-۱۱-۹۵

دکتر فاطمه سیفی و خانم رقیه ایجابی
۴ بررسی تاثیر مشاوره فردی بر مبنای خود پنداره جنسی بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان ۱۳۹۴ ۲۴-۴-۹۴ پایان یافته
۳۰-۵-۹۵
دکتر طیبه ضیائی و خانم حلیمه فرهمند
۵ بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی بیمارستان محب یاس تهران ۱۳۹۴ ۳۰-۴-۹۴ پایان یافته
۱۸-۱۱-۹۵
دکتر الهام خوری و خانم فاطمه زارع کیا
۶ مقایسه سطح آدرنومدولین پلاسمای خون در زنان باردار با فشار خون طبیعی و پرفشاری خون بارداری گرگان ۱۳۹۴ ۲۲-۱۰-۹۴ پایان قرارداد
۳۰-۶-۱۴۰۰

دکتر اسیه سادات بنی عقیل و خانم خدیجه قبادی
۷ بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر تیم بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری ۵-۳-۹۴ پایان یافته
۲۲-۵-۱۴۰۰
دکتر مهناز مدانلو و خانم حمیده منچری
۸ بررسی تاثیر مشاوره ی تحریک تکامل حرکتی به مادران بر تکامل حرکتی شیرخواران ۶ ماهه، گرگان، ۱۳۹۴. ۱۱-۱۲-۹۴ پایان یافته
۷-۹-۹۵
دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم معصومه هلالیان
۹ بررسی تاثیر مشاوره ی مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان باردار،گرگان، ۱۳۹۴. ۱۱-۱۲-۹۴ پایان یافته
۲۴-۶-۹۶
دکترآسیه سادات  بنی عقیل و خانم کلثوم جهانیان
۱۰ بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برحل مسئله در رضایت زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، شهرگرگان سال ۱۳۹۵ ۱۸-۱۲-۹۴ پایان یافته
۱-۶-۹۶

خانم کتایون جلال آریا و خانم سمیه یوسفی
۱۱ بررسی نگرانی های سلامتی نوجوانان دوره متوسطه دوم از دیدگاه آنان، گرگان ۱۳۹۵-۱۳۹۴ ۱۸-۱۲-۹۴ پایان یافته
۱۷-۴-۹۶
دکتر الهام خوری و خانم سحر عرب
۱۲ بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر خطر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم گرگان سال۱۳۹۴ ۱۸-۱۲-۹۴ پایان یافته
۱۱-۴-۹۶
دکتر طیبه ضیائی و خانم گلنوش کبیری
۱۳ بررسی  تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان در سال۹۵-۱۳۹۴ ۱۸-۱۲-۹۴ پایان یافته
۱۹-۷-۹۶
دکتر طیبه ضیائی و خانم سمیه قلی پور
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۵

مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوء استفاده جنسی دردختران پیش دبستانی شهر گرگان، ۹۵-۱۳۹۴ ۱۴-۲-۹۵ پایان یافته
۸-۵-۹۶
دکتر الهام خوری و خانم سمیه فرخانی
۲ بررسی تاثیر مشاوره فردی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان سال ۹۵-۹۴ ۱۴-۲-۹۵ پایان یافته
۱۹-۶-۹۶
دکتر طیبه ضیائی و خانم مرضیه گرزین
۳ بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برمهارتهای ارتباطی  با مادران بر گفتگوی عمومی -جنسی  مادر- دختر مقطع متوسطه اول -گرگان-۹۴ ۱۴-۲-۹۵ پایان یافته
۲۱-۴-۹۶
دکتر طیبه ضیائی و خانم مریم قنبری
۴ روانسنجی نسخه کوتاه فارسی مقیاس سوگ حوالی تولد ۲۹-۴-۹۵ پایان یافته
۱۶-۷-۹۶
دکتر الهام خوری و خانم سیادت نژاد
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۶
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام رفتار بهداشتی قبل از بارداری در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان ۲۸/۶/۹۶ پایان یافته
۲۵-۲-۹۸
دکتر نرجس سادات برقعی-طیبه عبادی
۲ بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و تنش های بارداری زنان باردار گرگان ۱۳۹۶ ۲۸/۶/۹۶ پایان یافته
۶-۱۱-۹۷
دکتر آسیه سادات بنی عقیل، فاطمه ابراهیمی
۳ بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری برترس از زایمان مادران باردار نخست زا در شهر گرگان۹۶ ۲/۸/۹۶ پایان یافته
۱۷-۱۱-۹۷
دکتر نرجس سادات برقعی، حوری علیجانی
۴ بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار نولی پار  تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان.۱۳۹۶ ۲۱/۹/۹۶ پایان یافته
۲۵-۱-۹۸
دکتر نرجس سادات برقعی و سمیه نیازی
۵ بررسی تاثیر مشاوره فردی مبتنی بر مهارت حل مسئله بر میزان اضطراب مادران نوزادان نارس بستری ۲۶/۱۰/۹۶ انصراف دکتر نرجس سادات برقعی و زینب خرمالی
۶ بررسی تاثیر مهارت آموزی ارتباطی مبتنی بر مدل کالگری _ کمبریج بر مهارت انجام مصاحبه در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان. ۲۲/۱۲/۹۶ پایان یافته
۲-۶-۹۸
دکتر اسیه سادات بنی عقیل و شهره قاسمی
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۷
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی اثربخشی برنامه آموزشی چندرسانه ای تغذیه تکمیلی بر شاخص های رشدی کودکان و آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک ۹-۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان. ۱۱-۲-۹۷ انصراف
۳۰-۲-۹۷
خانم مریم مرادی و دکتر زهرا سبزی
۲ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی در همسران مردان معتاد درحال ترک مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد شهر گرگان سال۱۳۹۶ ۱۱-۲-۹۷ پایان یافته
۱۸-۹-۹۸

دکتر فاطمه سیفی-رقیه حاجی قلی خانی
۳ بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برخود آگاهی برکیفیت زندگی یائسگی زنان گرگان، ۱۳۹۷-۱۳۹۶ ۱-۳-۹۷ پایان یافته
۲۰-۵-۹۸
دکتر الهام خوری –سیده مهشید سید هوشیار
۴ بررسی تاثیر مهارت آموزی مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم در پایه دهم ، گرگان ۱۳۹۶-۱۳۹۷ ۱-۳-۹۷ پایان یافته
۲۳-۶-۹۸

دکتر آسیه سادات بنی عقیل-مریم اکسیر
۵ رابطه خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان متاهل دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر گرگان-۱۳۹۷ ۱-۳-۹۷ پایان یافته
۹۸
دکتر طیبه ضیائی-فاطمه منصوریان
۶ بررسی همبستگی بین خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری، شهر گرگان، سال ۹۷ ۲۹-۳-۹۷ پایان یافته
۴-۴-۹۸

دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی
۷ بررسی تاثیر آموزش تنظیم خُلق بر خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروی، شهر گرگان، سال ۱۳۹۷ ۲۶-۴-۹۷ پایان یافته
۲۶-۶-۹۸
دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی(پایان نامه)
۸ بررسی رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال گرگان -۹۷ ۱۰-۷-۹۷ پایان یافته
۲-۱۱-۹۸
دکتر صدیقه مقسمی-فاطمه معصومی
۹ بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در پسران ۲۰-۶-۹۷ پایان یافته
۲۰-۸-۹۸
دکتر الهام خوری- اعظم حکم آبادی
۱۰ عنوان فارسی طرح: بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر ترس از زایمان زنان باردار شکم اول گرگان، ۱۳۹۷. ۱۷-۷-۹۷ پایان یافته
۲۵-۶-۹۸
دکتر آسیه سادات بنی عقیل-فاطمه بینات
۱۱ بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برمدل EX-PLISSIT  بر خودپنداره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر ساری۱۳۹۷ ۱۳-۹-۹۷ پایان یافته
۹-۴-۹۹
دکتر طیبه ضیائی  و آرزو خدائیان کریم
۱۲ بررسی آگاهی کودکان پیش دبستانی در مورد اسامی صحیح اندام های مختلف بدن خود، گرگان ۱۳۹ ۷-۱۲-۹۷ پایان یافته
۲۳-۴-۹۹
دکتر الهام خوری و ساطعه فخر
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۸

مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت  های خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان ،۱۳۹۸ ۲۵-۴-۹۸ پایان یافته
۱۶-۱۲-۹۹
دکتر صدیقه مقسمی و صبا مودی(پایان نامه ای)
۲ بررسی تاثیر نوروفیدبک بر ترس از زایمان زنان باردار نخست زا گرگان،۹۷ ۱۲-۶-۹۸ انصراف دکتر نرجس سادات برقعی و الناز پور علیجانی
۳ بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر میزان پرخاشگری و تاب آوری نوجوانان دختر شهر گرگان سال۹۸ ۱۳-۱۲-۹۸ پایان یافته
۲-۶-۱۴۰۱
دکتر الهام خوری و زهرا کریم خوشحال
۴ بررسی سوگ حوالی تولد در زنان اقوام فارس و ترکمن شهر گرگان ۱۳۹۸ ۱۵-۱۱-۹۸ پایان یافته
۱-۶-۱۴۰۱
دکتر الهام خوری و اکرم راست خدیو
۵ مقایسه تاثیر بسته آموزشی پدران به دو روش حضوری و غیرحضوری در کلاسهای آمادگی زایمان  بر سلامت روان مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرمشهد در سال ۱۳۹۸ ۱۴-۸-۹۸ پایان یافته
۲۹-۹-۹۹

دکتر فاطمه سیفی و فریده رحمانیان
۶ بررسی ارتباط تصویر بدنی و تصویر تناسلی با شیوه ترجیحی زایمان زنان باردار شهر گرگان در سال۹۹-۹۸ ۱۳-۱۲-۹۸ پایان یافته
۲۳-۱۲-۹۹
دکتر صدیقه مقسمی – حمیده خسروی
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
۹۹

مصوب و در دست اجرا نویسندگان
۱ بررسی رابطه تاب آوری و رضایت از زندگی در نوجوانان فارس و ترکمن شهر گرگان در سال ۱۳۹۸ ۳۰-۲-۹۹ پایان یافته
۲۳-۷-۱۴۰۱
دکترالهام خوری - فریبا شیر محمدلی
۲ بررسی مقایسه تاثیر آموزش مهارت های خودآگاهی و حل مساله بر میل جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان ،-۹۹-۱۳۹۸ ۴-۶-۹۹ پایان یافته/غیر پایان نامه ای
۳-۱۲-۱۴۰۰
دکتر صدیقه مقسمی و صبا مودی
۳ مقایسه اثر آموزش پدران به دو روش حضوری و غیر حضوری بر میزان حمایت اجتماعی پس از زایمان مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مشهد در سال ۱۳۹۹ ۲۵-۶-۹۹ گزارش نهایی دکتر فاطمه سیفی و فریده رحمانیان
۴ مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین دارای اعتیاد به اینترنت وبدون آن در مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۳۹۹ ۱۹-۱۲-۹۹ پایان یافته
۱-۱۲-۱۴۰۱
دکتر آسیه سادات بنی عقیل- فاطمه غلامیان مقعری
۵ مقایسه تصویر تناسلی قبل و بعد از زایمان و ارتباط آن با عملکرد جنسی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهر گرگان ۱۳۹۹ ۴-۶-۹۹ پایان یافته
۷-۱۲-۱۴۰۰
دکتر صدیقه مقسمی-عزاله سمیعی
۶ بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر مدل EX PLISSIT-بر سلامت جنسی زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرگرگان سال ۹۹ ۲۰-۸-۹۹ پایان یافته
۱۱-۴-۱۴۰۱
دکتر صدیقه مقسمی-سیمین خوازه
۷ بررسی تاثیر حضور شوهر در لیبر بر انطباق وی با نقش پدری ۱۵-۷-۹۹ پایان یافته
۷-۲-۱۴۰۱
دکتر نرجس سادات برقعی- ناهید حاجی حسینی
۸ بررسی تاثیر آموزش تنظیم خلق بر خودپنداره ی عمومی و خودپنداره ی جنسی زنان متاهل دیابتی تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر گرگان؛۱۳۹۹ ۴-۶-۹۹ پایان یافته
۲۳-۴-۱۴۰۰
دکتر طیبه ضیائی شیوا کریمی -
۹ بررسی مهارت خود آگاهی، خطرپذیری و الکسی تایمیا و رابطه آنها با یکدیگردر نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهر گرگان سال ۱۳۹۹ ۲۱-۵-۹۹ پایان یافته
۱-۹-۱۴۰۱
دکتر طیبه ضیائی و معصومه صیاد
۱۰ بررسی تاثیر آموزش کلاس های آمادگی زایمان به دو زبان ترکمنی و فارسی بر ترس و روش زایمان انتخابی زنان باردار ترکمن نخست زا ی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گنبد در سال ۱۳۹۸ ۲۰-۸-۹۹ پایان یافته
۲۵-۱۱-۱۴۰۰
دکتر سیفی و منیژه طاهری
۱۱ بررسی مقایسه ای پیامدهای بارداری و زایمان در گروه های سنی پرخطر و کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گرگان بین دو قومیت فارس و ترکمن در سال ۱۳۹۹ ۴-۶-۹۹ پایان یافته
۵-۵-۱۴۰۱
دکتر نرجس سادات برقعی -الناز ملک محمدی
۱۲ بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان در سال ۱۳۹۹ ۱-۷-۹۹ پایان یافته
۲۰-۱۲-۹۹
دکتر نرجس سادات برقعی- معصومه خوزین
۱۳ مقایسه نمرات خودآگاهی و رضایت جنسی قبل و حین دوران کرونا در زنان متاهل سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی گرگان در سال ۱۳۹۹ ۲۹-۷-۹۹ در حال اجرا دکتر طیبه ضیائی و مرضیه گرزین(غیر پایان نامه ای)
۱۴ طراحی و ساخت اپلیکیشن آموزش شیردهی  مادر آرمانی ۱۹-۱۲-۹۹ پایان یافته
۲۰-۴-۱۴۰۰
دکتر صدیقه مقسمی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا
۱۴۰۰

مصوب و در دست اجرا

نویسندگان

۱

بررسی دانش و مهارت کودکان پیش دبستانی تحت پوشش مراکز جامع سلامت نسبت به پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در شهر گرگان،۱۴۰۰

۱۹-۵-۱۴۰۰

پایان یافته
۱-۵-۱۴۰۱

دکتر الهام خوری- عارفه شهباز تبار

۲

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی نسبت به سوءاستفاده جنسی از
. کودکان در شهرستان گرگان، سال ۱۳۹۹

۱۹-۵-۱۴۰۰

پایان یافته
۱۳-۲-۱۴۰۲

دکتر الهام خوری و شهرزاد کاوه

۳

بررسی رابطه سازگاری روانی با کیفیت ابعاد رابطه زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان استان گلستان ۱۴۰۰

۲۳-۶-۱۴۰۰

پایان یافته
۱۹-۶-۱۴۰۱

دکتر الهام خوری و فاطمه ترک لاله باغ

۴

بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری شهرستان علی اباد کتول درسال ۱۴۰۰

۱۸-۸-۱۴۰۰

پایان یافته
۲۴-۱۲-۱۴۰۱

دکتر سیفی  و ملیحه درویشی

۵

بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت جراتمندی بر میزان خطر پذیری نوجوانان دختر تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرگرگان در سال۱۴۰۰

۲۳-۶-۱۴۰۰

پایان یافته
۶-۲-۱۴۰۲

دکتر طیبه ضیائی- فرشته خان قیطاقی

۶

بررسی رابطه ی خطرپذیری با الکسی تایمیا در نوجوانان فارس و ترکمن تحت پوشش مراکز جامع سلامت استان گلستان

۲۷-۷-۱۴۰۰

در حال اجرا

دکتر طیبه ضیائی و الهه ترکی

۷

مقایسه خودپنداره جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان سنین باروری و همسرانشان در شهر گرگان در دوران کرونا.

۲۲-۴-۱۴۰۰

پایان یافته
۲۰-۱۲-۱۴۰۱

دکتر طیبه ضیائی و مهدیه ابوالحسنی

۸

بررسی ارتباط خشونت خانگی در دوران بارداری با برخی پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمان در مادران تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهرستان گرگان، سال ۱۴۰۰

۱۸-۸-۱۴۰۰

پایان یافته
۲۱-۶-۱۴۰۱

دکتر آسیه سادات بنی عقیل- معصومه نجاتی راد

۹

تبیین تجربه ماماها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در دوران کرونا

۲-۹-۱۴۰۰

پایان یافته
۱۴-۶-۱۴۰۲

دکتر صدیقه مقسمی  و الهام ادیب مقدم

۱۰

بررسی تجربه زنان از دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان در طول همه گیری کووید-۱۹ در ایران

۲۳-۹-۱۴۰۰

در حال اجرا

خانم سحرعرب و دکتر صدیقه مقسمی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا
۱۴۰۱

مصوب و در دست اجرا

نویسندگان

۱

بررسی ارتباط خشونت خانگی در عاملین و قربانیان خشونت خانگی با تاب آوری آنان در زوجین تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۴۰۰

۱۰-۳-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر آسیه سادات بنی عقیل- کوثر امینی

۲

بررسی ارتباط تصویر بدن زنان نخست زا قبل و بعد از بارداری با خودکارآمدی شیردهی، گرگان، ۱۴۰۰

۷-۴-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر آسیه سادات بنی عقیل و الهه مرتهب

۳

مقایسه عزت نفس و رضایت جنسی زوجین فارس با ترکمن تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت
. شهرگنبد کاووس، سال ۱۴

۲۷-۲-۱۴۰۱

پایان یافته
۲۸-۶-۱۴۰۲

دکتر طیبه ضیائی-طیبه تاواتاو

۴

بررسی اثر استرس و اضطراب ناشی از پاندمی   بر  پیامدهای پری ناتال در زنان باردار مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهر گرگان در سال ۱۴۰۱: مطالعه کوهورت آینده نگر

۸-۶-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر نرجس سادات برقعی و ارتا دخت وثوق

۵

بررسی ارتباط رضایت از اندازه پستان با خودکارامدی شیردهی در زنان باردار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۱

۲۹-۶-۱۴۰۱

پایان یافته
۲۰-۶-۱۴۰۲

دکتر صدیقه مقسمی و زینب خرمالی

۶

بررسی رابطه عزت نفس با رضایت از اندازه پستان در زنان متاهل سنین باروری شهر گرگان ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۷-۸-۱۴۰۱

پایان یافته
۲۱-۱۲-۱۴۰۱

دکتر صدیقه مقسمی و سپیده روشن نژاد

۷

ارتباط سبک های فرزندپروری با هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۱

۱۵-۹-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر الهام ادیب

۸

بررسی رابطه خطی تنظیم هیجان با خشونت خانگی در عاملین و قربانیان خشونت خانگی زوجین تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت، شهر گرگان،۱۴۰۱

۹-۱۲-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر آسیه سادات بنی عقیل و هانیه حمدی

۹

بررسی میزان شیوع ناباروری در زوجین ساکن استان گلستان در سال ۱۴۰۱

        ۲۹-۹-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر زحمتکش و دکتر کلنگی

۱۰

مقایسه درک زنان زائو از مراقبت مادری کرامت مدار در دو گروه با و بدون مامای همراه در بیمارستانهای منتخب استان گلستان. سال۱۴۰۱- ۱۴۰۲.

۲۹-۱-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر صدیقه مقسمی و تهمینه صبوری

۱۱

مقایسه آگاهی و عملکرد مراقبت مادری کرامت محور ماماهای با و بدون گواهینامه دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک ، شهرگرگان-سال ۱۴۰۱

۹-۱۲-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر صدیقه مقسمی و مریم قنبرزاده

۱۲

بررسی ارتباط هوش معنوی و سلامت معنوی با خودکارامدی شیردهی در زنان زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۲

۹-۱۲-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر برقعی و سارا قربانی

۱۳

رابطه اقتدار والدینی با سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۱

۱۵-۹-۱۴۰۱

در حال اجرا

دکتر الهام ادیب

۱۴

بررسی فاصله زمانی ترجیحی-حقیقی ازدواج تا تولد اولین فرزند و فاصله بین موالید در زوجین سنین باروری استان گلستان ۱۴۰۱

۲۹-۹-۱۴۰۱

گزارش پیشرفت داده شده

دکتر ادیب و خانم عرب

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا
۱۴۰۲

مصوب و در دست اجرا

نویسندگان

۱

بررسی تاثیر مداخله روانشناسی مثبت بر ترس از عود مجدد سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به کلینیک میرداماد در شهر گرگان سال ۱۴۰۱

۳۰-۳-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر فاطمه سیفی و اشرف السادات علوی

۲

بررسی نگرش زنان نسبت به فرزند آوری در دبیران شاغل اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۳۰-۳-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر سیفی و نسرین قدیمی

۳

بررسی رابطه سبک والدینی با اضطراب اجتماعی نوجوانان تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۲

۱۷-۵-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر برقعی و مهتاب رشوند

۴

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در فرزندآوری دبیران زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۲

۱۷-۵-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر سیفی و فاطمه سمندری

۵

بررسی رابطه الکسی تایمیا و عملکرد جنسی در زنان شیرده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان در سال۱۴۰۲

۲-۳-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر ضیائی و فرزانه رحیمی

۶

بررسی ارتباط روش ترجیحی و نوع زایمان با هوش معنوی در زنان باردار تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهری گرگان در سال ۱۴۰۲

۲-۳-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر برقعی و سلما قرشی

۷

بررسی میزان شیوع عمری سقط جنین و ارتباط برخی عوامل مرتبط در زنان سنین باروری استان گلستان، ایران، ۱۴۰۲.

۲۷-۴-۱۴۰۲

در حال اجرا

دکتر بنی عقیل(غیر پایان نامه ای)


 


دفعات مشاهده: 818 بار   |   دفعات چاپ: 297 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.